Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 459320

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at ved å senke den seksuelle lavalder til 15 år vil det være med på å øke presset til de unge til å utføre og ta del i uønsket seksuell handling. En lavere seksuell alder vil føre til mer press knyttet til tidligere seksuell debut. Unge idag står allerede ovenfor et stort press når det gjelder seksuell debut. De unge trenger nå tydelig voksne som er med på å hjelpe og beskytte de , da i form av et lovverk som ikke senker den seksuell lavalder.