Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141370

Dato: 12.04.2023

Vi går feil vei! Den skal ikke ned, men heller opp!!