Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 222264

Dato: 12.04.2023

9. desember 2022 foreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. Dette begrunnes med at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».

Ja, barn utforsker. Men slike tilfeller omfattes allerede av prinsippet om jevnbyrdighet. I dag er det nemlig slik at dersom den ene parten er under 16 år, og den eldre parten vurderes av retten å være jevnbyrdig i utvikling, kan retten bestemme at den eldre parten ikke straffes. Er ikke da vurderingen om å senke seksuell lavalder heller et spørsmål om når de unge er gamle nok til å være «fritt vilt» for voksne?

I loven står det: «Straff (…) kan falle bort eller settes under minstestraffen i §300dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Derfor er det ikke riktig å komme med et slikt forslag nå. I tillegg er det skadelig for barn når den seksuelle lavalder senkes