Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137143

Dato: 12.04.2023

Jeg er i mot forslaget om at seksuell lavalder skal senkes til 15 år. Grunnen er at når man er 15 så er det lettere å bli presset til å gjøre ting man ikke vil og bli utnyttet nettopp fordi man er så umoden. Jeg er bekymret for at dette gjør at voksene kan finner en unnskyldning for å utnytte mindreårige også.