Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 151348

Dato: 12.04.2023

Jeg mener dette forslaget bør forkastes.

Det burde ikke være oppe til vurdering før vi har fått lov om samtykke!

De yngste opplever at de må ha sex med noen fordi det er vanskelig å stå for et nei. De er også godt representert på oversikten over voldtekter. I lys av dagens samfunn for våre unge borgere mener jeg dette forslaget må forkastes.