Høringssvar fra Berit Elise Martinsen Wik

Dato: 11.04.2023

Galskapskåthet å ville sette ned den seksuelle lavalder til 15 år. Uansett hva den svensken som uttalte seg på vegne av UiB og et såkalt straffelovsutvalg på dagsnytt 18 i dag den 11.4.2023 måtte ha i sitt nokså rosaunivers pregede hode virker det som, der hun ikke synes å ha det helt klart for seg at det er strafferett vi snakker om her. Dette er et statlig forsøk på å legge til rette for voksne menns ønske om å ha sex med mye yngre jenter og gutter. Så kommer jo også det forkvaklede milfe-utvalget i tillegg da og med sikkerhet forsvarer den svenske damens standpunkt. Når ikke engang Stortingets egne representanter synes å klare den helt naturlige sammen koblingen med sexkjøp og veskehoreri, for ikke å snakke om #me too, er det dessverre duket for at Stortinget vedtar denne elendigheten. Jeg er helt klart imot å senke den strafferettslige lavalder til 15 år. Mvh Berit Elise Martinsen Wik. Cand.jur.