Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144495

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at forslaget ikke bør godtas. Å senke den seksuelle lavalderen gir helt feil signaler.