Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213281

Dato: 12.04.2023

Eg ønskjer ikkje å senken aldern på seksuelle sjølvbestemmelsesrett.