Høringssvar fra Trøndelag statsadvokatembeter

Dato: 31.03.2023

Vedlagt følger høring fra Trøndelag statsadvokatembeter.

Vedlegg