Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201214

Dato: 12.04.2023

Høringssvar til NOU 2022: 21 “Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmeslsesretten”

Dagens lovgivning ivaretar ungdommene som vil ha sex med hverandre, uten å åpne for at voksne utnytter dem. Selvbestemmelsesretten er vernet ved at man utviser skjønn hvis det er 4 år eller mindre forskjell i alder mellom partene. Jeg tror ikke straffelovrådet har noe godt grunnlag for å utvide selvbestemmelsesretten; de begrunner det virkelig med at 15-åringer skal kunne utfolde seg. Barn og ungdom har allerede fullt lov til å “ha sex med” voksne uten selv å risikere straff for det. Det er voksne som ikke skal ha lov til å utnytte unge som “utfolder seg” seksuelt. Hvem er det som får utvidet selvbestemmelsesrett gjennom straffelovrådets forslag - barna eller de voksne? Hadde straffelovrådet ønsket å beskytte barn mot overgrep fra voksne, så kunne man heller med fordel øke seksuell lavalderen. Det eneste som skjer ved å øke den seksuelle lavalderen til 18 år er at de som er under 18 får sterkere rettsvern om de blir utnyttet og anmelder. Hvis de under seksuell lavalder ikke anmelder, er det ikke noe problem. Boka "Samtykket" av Vanessa Springora bidro til at man i Frankrike har økt seksuell lavalder.

Som en teoretisk juridisk diskusjon er det sikkert veldig spennende for de som sitter i straffelovrådet, men når det blir ført ut i livet med ekte konsekvenser er de faktisk nødt til å se på realiteten i de situasjonene loven gjelder. Den samme avstanden til virkeligheten gjelder for forslaget om å gjøre det lovlig å kjøpe prostituerte kvinner. Ofte blir det en samtale om grunnverdier og hva som er riktige holdninger å ha, men virkeligheten er dessverre ikke et glansbilde. Straffelovrådet foreslår et “styrket vern mot seksuell utnyttelse av personer under 18 år i en særlig sårbar situasjon, at den seksuelle lavalderen senkes til 15 år, og avkriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester fra voksne.” Regnes en jente under 18 år ikke som særlig sårbar hvis hun er i et forhold med en 50 år gammel mann? Hilsen forhenværende barn på 12 år som hadde seksuell omgang med mann på 50 år, senere barn på 14/15 år som har hatt sex med X antall menn i alderen 17-30 år.