Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303142

Dato: 13.04.2023

La oss beskytte våre barn mot å bli "fritt vilt"

Fra lederen i Altså:

Straffelovrådet trekker fram våre naboland som støtte for forslaget sitt. Men de peker ikke på hvilken effekt lovgivningen faktisk har i Sverige og Danmark, eller hvorvidt de har andre ordninger som sikrer barn og unge mot overgrep. Det at andre land har andre regler er ikke et godt argument for å følge dem. Kanskje er det heller de andre landene som bør heve sine aldersgrenser? Sverige er ikke bedre på alt. For eksempel har de lover som sier at en voldtektsutsatt som avslører sin overgriper, offentlig kan dømmes for ærekrenkelser, selv når den ansvarlige er dømt for det. Bør vi også ha det sånn?

Tvert imot burde vi heve den seksuelle lavalderen for å beskytte barn og ungdom fra de mange voksne som har en preferanse for alt for unge sexpartnere.