Høringssvar fra Nina Margrethe Skog

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot forslaget om å senke lavalderen. Barna trenger beskyttelse i større grad enn de trenger godkjenning. For min del er det enkelt å se hva som veier tyngst og hva som potensielt kan få de alvorligste konsekvensene for 15-åringene. Det kan også sende et signal om hva man bør gjøre og dermed øke presset om å ha seksuell omgang i denne aldersgruppen.