Høringssvar fra Monica Strøm

Dato: 12.04.2023

Jeg synes ikke noe om dette lovforslaget. Det er stor variasjon blant 15 åringer og hvor utviklet de er til å forstå egen seksualitet og konsekvenser av denne. Noen 15-åringer gjør det, men andre gjør det ikke. 16 års aldersgrense har også en særs viktige funksjon som signal rettet mot voksne eller eldre ungdommer som vil utnytte barn. Jeg kan ikke se hvordan lovforslaget på noen måte vil beskytte barn mot seksuelle overgrep. Tvert imot vil det kunne bidra til overgrepserfaringer ved å legalisere at voksne har sex med 15-åringer. En stor del av denne gruppen er ikke modne nok til å forstå konsekvensene av å ha sex. Disse konsekvensene spenner fra negative seksuelle erfaringer til graviditet og (sannsynligvis) svangerskapsavbrudd. Andre konsekvenser er enda tidligere oppstart på hormonell prevensjon for jenter, med de omkostninger og bivirkninger dette ofte medfører. Enda tidligere debut av seksuelt overførbare sykdommer. Jeg kan ikke på noen måte se hvorfor vi skal legge juridisk til rette for disse potensielle og sterkt uønskede erfaringene.

Å senke den seksuelle lavalderen vil dessuten kunne skape forventninger om å ha sex tidligere enn ungdommer er klare for, og mange opplever allerede at 16 år er tidlig.

Jeg tror det vil kunne føre til at flere voksne vil benytte det som en sjanse til å inngå i et forhold med barn på 15 år. Jeg tror også at det vil kunne legge press på barn som i utgangspunktet ikke ønsker å ha sex før de er eldre. Jeg synes rett og slett ikke vi skal legge til rette for at voksne skal ha sex med barn.