Høringssvar fra Asle Rein

Dato: 11.04.2023

Å senke den seksuelle lavalder vil øke risiko for overgrep, sykdom, uønsket graviditet, skam og brutte løfter. Jeg ser ingen positive sider ved å senke lavalderen. Fra et konservativt ståsted bør heller lavalderen økes til 18 år.