Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 373962

Dato: 11.04.2023

Jeg er sterkt imot å senke seksuell lavalder til 15 år.
Nils-Ola Halvorsen