Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143411

Dato: 12.04.2023

Jeg er for å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. Jeg tror det er viktig å gi ungdommer mer råderett over sin egen kropp og seksualitet samt lære de ansvar og konsekvenser for handlinger. Det er viktig at et vern mot seksuelle overgrep blir styrket og at ungdommer forstår hva som er akseptabelt og hva som ikke er. De skal selv kunne bestemme over sin egen kropp og de må lære at de kan si nei og at et nei betyr nei. Man skal ikke måtte gjøre noe man selv ikke vil.