Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 292345

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot å senke den seksuelle lavalderen til 15 år.