Høringssvar fra Berit Øren

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år.