Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165149

Dato: 12.04.2023

Et absolutt nei til å senke seksuell lavalder til 15 år. En endring vil ene og alene beskytte potensielle overgripere, og gi ungdommer et svakere vern. Ungdommer har kortere livserfaring og vil lettere gi etter for press og uønsket seksuell tilnærming fra eldre personer. Seksuell omgang med barn og ungdommer under 16 år bør fortsatt være straffbart når den andre part er over 16 år.