Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 304131

Dato: 13.04.2023

Jeg er imot forslaget, med begrunnelse i at barn fortjener å være beskyttet av straffeloven lengre. Argumentet om å kunne " utforske sin seksualitet med jevnaldrede" er ikke gyldig, da dette dekkes av en annen lov. Uavhengig av om de ser det selv eller ikke i en alder av 15 år, så ha de både behov for beskyttelsen loven gir, både mot langt eldre overgripere og mot et umodent press fra jevnaldrede om å " måtte gjøre det for du er jo lovlig" som også kan bidra til at man velger noe man egentlig ikke vil. Ut ifra en forestilling om at alle gjør det, så man må jo. Dette er noe som både gjelder jenter og gutter. Gi dem lovens beskyttelse til de er 16, og styrk gjerne også fokuset på bevisstgjøring om egne og andres grenser.