Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 230136

Dato: 12.04.2023

Seksuell lavalder burde ikke endres pr dags dato. D