Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191406

Dato: 12.04.2023

Meinar at aldersgrensa på seksuell lågalder IKKJE bør endrast til 15 år!!!