Høringssvar fra Sexolog Wennerberg

Dato: 11.04.2023

Både som privatperson og fagperson i sexologi er jeg sterkt uenig i at seksuell lavalder skal settes ned.