Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 345529

Dato: 13.04.2023

På grunn av hvor sårbar man er som ungdom synes jeg det er mer riktig at den seksuelle lavalder ikke senkes ytterligere. Seksuell omgang skal alltid være frivillig, men dessverre er det ikke alltid det. "Rådet anbefaler at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende», ifølge en pressemelding fra rådet." - dette er man like mye i stand til om den seksuelle lavalder er 16 år.