Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284389

Dato: 13.04.2023

Jeg mener det er viktig å beholde alderen 16 år som laveste lovlig alder for seksuell omgang, da barn under denne alderen ikke er ansett som moden til å kunne ta slike avgjørelser rundt egen kropp og helse.

Misbruk av barns seksualitet blir som regel misbrukt av personer langt over den lovlige alderen, og det er også derfor en god grunn til å ikke senke den lovlige alderen. På den måten vil barn under denne alderen, også kunne bli mer beskyttet jurdisk mot overgrep.