Høringssvar fra Samtykkealliansen

Dato: 13.04.2023

Vedlagt høringssvar fra Samtykkealliansen, et partipolitisk uavhengig nettverk av organisasjoner som krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Organisasjonene i Samtykkealliansen som stiller seg bak denne høringsuttalelsen står oppført på slutten av uttalelsen.

For arbeidsutvalget i Samtykkealliansen,

Patricia Kaatee

Vedlegg