Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378291

Dato: 13.04.2023

Det er vår plikt å beskytte alle, og særlig barn og unge, mot seksuelle krenkelser, misbruk og utnyttelse. Lovforslaget om å senke den seksuelle lavalderen vil gjøre det motsatte. Forslaget er et steg i gal retning, og bør skrotes.