Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160139

Dato: 12.04.2023

Eg synast ikkje vi burde senke den seksuelle lavalderen.