Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 521992

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot å endre på seksuell lavalder, barn har dårlig nok vern som det er.