Høringssvar fra Mari Nyvoll-Staver

Dato: 13.04.2023

Jeg ønsker ikke at den seksuelle lavalder skal senkes til 15 år. Det er ungt nok med 16 år og jeg vurderer at yngre enn 16 år er å regnes som barn, som skal beskyttes av loven. Ved å senke den seksuelle lavalder virker det som om det er partneren som blir beskyttet.

Det virker også underlig at norsk lovgivning går inn for at den seksuelle debuten skal være lavere, når forskning sier at det er fordelaktig å ha en senere seksuell debut.