Høringssvar fra Kvinneaktivistene Oslo

Dato: 13.04.2023

12.04.2023

Kommentarer til NOU 2022 21 "Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsen"

Kvinneaktivistene Oslo

Vi har innevndinger på 3 punkter

1. Senking av seksuell lavalder

Straffelovrådet har unnlatt å ta med i beregningen at det allerede finnes voksne menn som manipulerer barn til "å bli kjærestene deres" ved 16 års alder.Dette er et kjent fenomen og de voksne begynner ofte når barna er ved ungdomskolealder. Det eneste dette lovforslaget oppnår er å gi disse voksne menneskene ennå yngre barn å legge seg etter. Det er også en kjent sak at voksne overgripere ofte anvender unnskyldningen om at de trodde offeret var fylt 16 år . Dette lovforslaget vil kun tilrettelegge for at overgripere går etter ennå yngre ofre som de "trodde var fylt 15 år". Det er allerede lov for femtenåringer å ha seksuell omgang med jevnaldrende.

2.Forslag om avkriminalisering av sexkjøp

Hvem sin seksuelle selvbestemmelse blir styrket av å avskaffe sexkjøpsloven? Utenom våpen og narkotika finnes det ikke mer profitable ting å selge for kriminelle enn barn og kvinner. I tilleg vet man at dette vil gjøre det ennå vanskeligere å ta Halliker og andre bakmenn som man vet det er horder av bak og rundt prostituerte. Se bare til Tyskland. Salg av egen kropp til seksuell utnyttelse er ikke et tegn på seksuell selvbestemmelse, men et tegn på psykisk sykdom, depersonalisering av egen kropp som oftest grunnet erfaring med seksuelle overgrep i barndom, tvang eller fattigdom. Som oftest er det en kombinasjon av de overnevnte faktorene. å avkriminalisere retten til å betale for en voldtekt vil ene og alene gangne den som ønsker å betale for å voldta et annet menneske.Det vil gjøre lite til ingenting for de individene som blir utnyttet i prostitusjon. Man kan ikke samtykke til å bli skadet og loven burde derfor ikke tilrettelegge for at man skal kunne betale for å skade andre. Skadevirkningene av prostitusjon er mange og velkjente. Mennsker over lavalderen sin rett til samtykkende seksuell omgang er allerede beskyttet i Norsk lov, må man betale for at noen skal samtykke til seksuell omgang er det samtykket ugyldig.

I følge norsk sexkjøpslov er det ikke ulovlig å selge tilgangen til egne kroppsåpninger, det er ulovlig å betale for det. Mao er loven skrevet på lik linke som mange av de andre norske straffelovene, for å beskytte sårbare og utsatte grupper.

3. Samtykkeloven

Hvem får økt seksuell selvbestemmelse av en voldtektslov som krever at den som voldtas må vise aktiv motstand? De fleste voldtektsofre fryser bokstavelig talt til av skrekk og derfor vil dette lovforslaget kun gi økt seksuell selvbestemmelse til menn som liker å ligge med livredde og skrekkslagne damer.Kvinner og jenters seksuelle selvbestemmelsesrett ser ikke ut til å ha vært straffelovsrådets prioritering. Vi kan ikke se at Straffelovrådet har vurdert konseptet aktivt samtykke, kun prioritert å legge ansvaret over på offeret.

Vi anser dette lovforslaget som en grotesk karikatur av den opprinnelige intensjonen til en samlet kvinnebevegelse.

Vi har bedt om en straffelov der man krever et aktivt ja, ikke en der man krever aktiv motstand.