Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 473783

Dato: 13.04.2023

Jeg er i mot å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15, da barna er mer modne for å ta sunne avgjørelser for seg og sin seksualitet, samt unngå ytterligere press på å debutere i tidligere alder. Fint at særskilt vern løftes fra 14 til 15 år.