Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149362

Dato: 12.04.2023

Jeg er imot senking av den seksuelle lavalderen.