Høringssvar fra Tove Øien

Dato: 12.04.2023

Er sterkt imot at seksuell lavalder skal senkes til 15 år. Hvilke signaler skal vi sende ut til barn og unge?