Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 299322

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen burde forbli 16 år. De er fortsatt barn i en alder av 16. Og alt for mange 16 åringer har sex med feil person i dag, bare forde er 16 og lovlige. Tenk hva som skjer om den seksuelle lavalder blir 15, ennå flere ufrivillige seksuelle handlinger. Fordide er barn og ikke tenker rasjonelt ennå.