Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188498

Dato: 12.04.2023

Jeg mener at en senking av seksuell lavalder vil gjøre det vanskeligere å straffe voksne som begår overgrep mot barn og kan føre til at de voksne som faktisk forholder seg til loven da tillater seg å ha sex med enda yngre barn.

Det er fare for sexpress i yngre alder, da aldersgrensen også er en indikator for når vi som samfunn mener at man, på generelt grunnlag, forventes seksuell modenhet. Det kan gjøre det vanskeligere å få barn til å høre på råd om å vente til man føler seg klar til å ha sex med andre når seksuell lavalder er for lav/settes ned.

Seksuell utforsking kan med fordel skje på egenhånd før man involverer andre. Forventes seksuelle forhold for tidlig i livet, kan det potensielt skade seksuell utvikling og seksuell helse