Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187280

Dato: 12.04.2023

Jeg mener den seksuelle lavalderen ikke burde være lavere enn 16 år.