Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 329161

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavaldere IKKe bør senkes til 15 år, men forbli 16 år slik den er i dag. Jeg tror sjansen for å utnytte særlig unge jenter, blir høyere.