Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286111

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at den seksuelle lavalderen ikke skal senkes til 15 år! En seksuell lavalder på 15 år er det ikke behov for, og i tillegg vil det legge ytterligere tilrette for voksne mennesker som vil utnytte unge mennesker seksuelt. En lavalder på 15 år vil føre til svekket rettsikkerhet for barn/ungdom. Vi vet at overgrep skjer og at en stor overvekt av overgrepssaker henlegges. Vi vet også at mørketallene er store. Ikke la oss legge tilrette for at 15 åringer i større grad skal være utsatt for overgrep. La den seksuelle lavalderen på 16 år bestå!