Høringssvar fra Anne-Mona Kambestad

Dato: 11.04.2023

Jeg er mot senking av seksuell lavalder. 16 år bør fortsatt være den seksuelle lavalder i Norge.