Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 406122

Dato: 13.04.2023

Burde settes opp til 18. Ikke ned til 15.