Høringssvar fra Catharina Werenskiold

Dato: 11.04.2023

Jeg er imot forslaget om at den seksuelle lavalderen skal senkes til 15 år. Dette er ikke ett spørsmål om selvbestemmelse og modenhet, men om sikkerhet. En lavalder på 15 år vil bidra til å øke seksualiseringen av unge og minker rettighetene til barnet i møtet med rettsstaten.