Høringssvar fra Bente Bråthen

Dato: 12.04.2023

Jeg mener den seksuelle lavalderen ikke bør senkes til 15. Begrunnelsen er at det vil føre til større press om å debutere seksuelt tidligere. En senking av alderen kan føre til at godt voksne øver større seksuelt press på stadig yngre mennesker.