Høringssvar fra Ida Kulleseid

Dato: 13.04.2023

Det er for vilt at i en tid der andre land (eks Frankrike) ØKER den seksuelle lavalder fra 15 til 16 år så skal Norge senke den. Det er viktig å beskytte og verne om barn og unge.

For å fremme god seksuell helse bør man heller se på hvilken opplæring unge får slik at de kan bli godt kjent med egen kropp og egen seksualitet!