Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132432

Dato: 12.04.2023

Å senke den seksuelle lavalderen vil ikke ramme ungdommer som har sex med hverandre. Den vil derimot ramme ungdommer som blir utnyttet av mennesker som er voksne. Vi forstår at kriminallover rammer den jevne borger, de er til for å beskytte offrene. Det er en tydelig dissonans mellom myndighetsalder og seksuell lavalder. Ønsker å utfordre politikerne til å tenke over om de hadde syns det var greit at sitt barn på 15år hadde sex med en person på 25. Ytterste konsekvens burde alltid ligge til grunn for endringer av lover.