Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 297456

Dato: 13.04.2023

Jeg mener seksuell lavalder bør holdes på 16 år som før.