Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433291

Dato: 13.04.2023

Jeg mener at dagens seksuelle lavalder ikke bør senkes til 15 år.