Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381892

Dato: 13.04.2023

Innspill til høring om seksuell lavalder. Det er en svært dårlig ide av hensyn til barn og unge.
Det er allerede vanskelig å være ung på grunn av press på nett og i virkeligheten. Flere av mennene i utvalget er selv anmeldt eller dømt for seksuelle handlinger mot unge jenter. Det er ingen grunn til at alderen skal senkes for at det blir lettere å få makt til å misbruke enda yngre mennesker.