Høringssvar fra Tine Renate Bjerga

Dato: 13.04.2023

Hvordan kan en senking av seksuell lavalder beskytte barn? 16åringer er også barn. De vet ikke hva de vil. De må beskyttes, ikke nødvendigvis fra hverandre, men alle andre. Dette vil bare bli brukt til å presse allerede utsatte personer til å gjøre noe de ikke vil.