Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 883697

Dato: 11.04.2023

Jeg er meget sterkt i mot å senke lavalderen da å senke alderen signaliserer at det er tillatt at voksne begår overgrep mot barn.

Når man VET at skremmende mange blir utsatt for voldtekt i Norge anno 2023, der halvparten er utsatt før dem fyller 18 år, hvorfor gjør dere da slike grep som fremmer voldtekt og overgrep mot barn?!

Vi VET konsekvensene det kan ha å bli utsatt for overgrep, og dess yngre mann er, dess verre kan konsekvensene bli.

Det ødelegger liv så fullstendig! Og nå, om dere senker lavalderen så er dere med på at det blir begått overgrep mot barn.

Få på plass en skikkelig samtykkelov, der man ikke ansvaret blir plassert på den utsatte. Få på plass en holdningsendring i samfunnet vårt! Beskytt barna mot seksuelle overgrep!! Hvorfor går dere i Strafferådet i mot alt som skal beskytte barn og utsatte?

Hvorfor endrer dere ikke loven slik at de sårbare i samfunnet blir beskyttet?

Hvorfor er dere med på å opprettholde og legge tilrette for at overgreps og voldtektskulturen i Norge får fortsette?!

I dag er holdningen i lovverket og i samfunnet at alle er seksuelt tilgjengelige inntil de har sagt NEI. Hvor sykt er ikke det?! Ingen er seksuelt tilgjengelige før dem har gitt sitt frie og entusiastiske samtykke!

Beskytt barna våres!! Det burde vært det som stod høyest på agendaen deres! Ikke kom i ettertid å lat som at dere ikke visste.